al contingut a la navegació Informació de contacte

Cellers

El poble de Cellers és centrat per l'església parroquial de Sant Martí de Cellers i un grupet de cases.

Altitud: 540 m

Topònim: trobem tres explicacions possibles per aquest nom de lloc: que es tracti d’un trasllat (existeix un lloc homònim a la Conca de Tremp); que sigui una aplicació toponímica d'un antropònim protomedieval; o bé que faci referència al substantiu comú celler. Font: Els topònims de la Segarra, Albert Turull.

El poble de Cellers és centrat per l'església parroquial de Sant Martí de Cellers i un grupet de cases. Prop seu s'alça l’antic monestir de Sant Celdoni i Sant Ermenter de Cellers. En un document datat el 1038 i conservat a l'Arxiu Episcopal d'Urgell, consta una donació a Guillem, Galí i Sunifred (segurament tres monjos) de l'església de sant Martí de Cellers, amb l'encàrrec que tinguessin cura de l'església de Sant Celdoni, on s'establí una petita comunitat monàstica que adoptà la regla benedictina, i formà un priorat.

Una llegenda conta que els cossos dels màrtirs sant Celdoni i sant Ermenter foren portats de Calahorra a Cellers al moment de la invasió musulmana, cercant un indret amagat, on després s'edifica l'església.

De l'antic monestir de Cellers en resta l'església (segles XI –XII), notable exemplar romànic. Està format per un creuer amb tres absis però sense nau (probablement inacabat); la cripta, amb capitells originals, fou restaurada el 1898. Probablement a causa de les epidèmies que delmaren la població a la meitat del segle XIV, el monestir restà sense gent i al poble només quedaren sis famílies. Les relíquies dels Sants Màrtirs són a la parròquia de Cardona.

(font: enciclopèdia catalana)