al contingut a la navegació Informació de contacte

Els Portals

La vila de Sanaüja, closa per una muralla que a voltes ha desaparegut, conserva encara quatre portals d'ingrés que informen de la localització dels accessos i dels límits dels murs de tancament.

Els portals són, avui dia, els elements més característics de l'urbanisme de molts pobles i viles de la comarca de la Segarra. La vila de Sanaüja, closa per una muralla que a voltes ha desaparegut, conserva encara quatre portals d'ingrés que informen de la localització dels accessos i dels límits dels murs de tancament.

  • Portal dels Escots

Localitzat al carrer dels Escots, és el típic portal adovellat, d’arc lleugerament rebaixat, format per quinze dovelles i la clau. Actualment, tant les dovelles laterals com els muntants s’encasten a les parets exteriors de les cases. Presenta també un forat quadrat en un dels costats on es devia encaixar la barra travessera de tancament.

Ni la tècnica constructiva ni les fonts consultades permeten poder datar amb exactitud el moment constructiu d’aquest portal. Però, es considera probable que fos entre els segles XV i XVI.

  • La Portelleta

A la pujada o pas que du des del carrer de l’Aigua al carrer Moré es troba la Portelleta. És un portal adovellat d’arc escarser que origina un pas parcialment cobert de sis arcs fets de pedra del país ben escairada. L’espai entre els arcs és cobert per grans blocs de pedra en forma de paral·lelepípedes.

D’època medieval, és probablement el portal més antic conservat a Sanaüja.

  • Portals de la baixada de Sant Roc

A la baixa de Sant Roc. En realitat hauríem de parlar de dos portals en aquest punt de l’antiga muralla. Un de més primitiu, d’època medieval, que hauria constituït el pas més directe des del pont de Sanaüja. Cal fixar-s’hi per poder identificar un dels muntants o brancals i la dovella d’arrencada al damunt les restes d’una polleguera.

L’actual portal, en canvi, no va ser bastit fins al final del s. XVIII o durant el s. XIX. Presenta un arc escarser adovellat, a la clau del qual hi trobem esculpit un escut amb les armes dels Sanaüja. En un dels muntants de l’arc hi trobem incisa la data 1893. Dona origen a un pas cobert, a una banda del qual antigament s’hi emplaçava la capella on es venerava la imatge de Sant Roc, protector contra la pesta.

  • Portal del carrer de l’Aigua

Localitzat en un extrem del carrer de l’Aigua connectant amb el carrer dels Valls. Conserva només els brancals d’un dels murs, que es troben molt malmesos. La motllura que s’hi conserva permet datar-lo entre els segles XVI i XVII.

Font: Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra. Vol I Municipi de Sanaüja