al contingut a la navegació Informació de contacte

Pont de Sanaüja

Pont d’estil romànic, bastit entre els segles XIV i XV.

Pont d’estil romànic, bastit entre els segles XIV i XV.  De doble arc, amb tallamar divisori i una petita arcuació a l’extrem nord. Orientat en sentit N-S.

Forma un pas elevat força estret, bastit per superar el curs natural de la riera de Sanaüja. Presenta un sector reformat, no massa antic, a l’extrem nord. Els arcs són de mig punt i mostren la imposta d’arrencada en alguns sectors. Del pla vertical dels murs sobresurten en alçada i en ambdues cares un conjunt de mènsules amb motllura superior que sostenen, cap a fora, l’ampit. El parament és a base de carreus mitjans i petits, de pedra del país (sauló), ben escairats i disposats a filades.

Probablement en els seus orígens, a l’extrem sud, s’hi podria haver bastit un portal d’accés tancat amb una reixa o porta, semblant al pont del Diable de Martorell o el pont medieval de Besalú.

Font: Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra. Vol I Municipi de Sanaüja