al contingut a la navegació Informació de contacte

Sant Pere dels Arquells

La història d'aquest lloc arrenca d'una antiga església dedicada a Sant Pere que formava part d'un petit priorat.

Altitud: 528 m

Topònim: la història d'aquest lloc arrenca d'una antiga església dedicada a Sant Pere que formava part d'un petit priorat. Sembla provat que el topònim “arquells” (arcs petits), a què clarament fa referència el nom correspon a una edificació anterior a la de l'església. Aquesta edificació hom creu que degué ser un molí, cosa ben probable donada la seva localització al costat del riu. Font: Els topònims de la Segarra, Albert Turull.

El poble de Sant Pere dels Arquells està situat en un lloc ric en aigua, a la dreta del riu Ondara, al fons de la vall.

Aquest poble es format per un grup de cases formant una placeta interior, la qual cosa, unida a l'origen monàstic del lloc, ha fet suposar que el seu àmbit podia ser d'un antic claustre del priorat. L'església de Sant Pere dels Arquells, situada a la part més baixa del poble, no conserva cap vestigi de la seva antiguitat ni del passat monàstic.

El 1086 Guillem Bernat d'Òdena, senyor de Rubinat i de Llindars, va erigir la primera església de Sant Pere, més tard s'hi creà el priorat de Sant Pere dels Arquells. Durant un parell de segles, el priorat tingué una notable vitalitat però a la segona meitat del segle XIV i al segle següent va decaure molt i va ser cedit al monestir de Montserrat que el convertí en una granja regida per un monjo i alguns servents. Amb aquest règim jurídic va continuar fins al 1835. Després fou una simple parròquia.