al contingut a la navegació Informació de contacte

Altres indrets del terme

Montpaó, Timor i Mas Claret

Montpaó

Montpaó va ser un antic domini i castell que s'estenia en el serrat sobre Sant Pere dels Arquells. La família senyorial dels Montpaó és àmpliament documentada entre el 1112 i el 1349. El lloc es va despoblar i desaparegué al llarg del segle XVIII, i la seva parròquia passà a la veïna església de la Sisquella. Unes ruïnes identifiquen on era l'antic castell i el poble de Montpaó al NW de Sant Pere dels Arquells.

Timor
De l'antic lloc de Timor en resten pocs vestigis al NW dels Hostalets, a l'altra banda de la carretera N-II. L'antiga parròquia de Sant Jaume de Timor, de la qual queden ruïnes, com tot el llogaret, és esmentada per primera vegada en les llistes de parròquies del bisbat de Vic dels segles XI i XII. Al lloc on hi ha la masia anomenada Torre de Timor hi hagué el castell del mateix nom.

Mas Claret
Mas Claret o de Toni és una explotació agrària.