al contingut a la navegació Informació de contacte

El municipi de Biosca

Habitants: 176 (Idescat 2019)
El terme municipal de Biosca és situat a l'extrem de tramuntana de la comarca de la Segarra, al vessant dret del riu Llobregós. Limita al N amb el Solsonès, a l'E amb el municipi de Torà, al S amb el de Massoteres i a l'W amb el de Sanaüja. El terme té una extensió de 66,21 km2.

La part septentrional del terme és travessada per una gran fondalada que forma la riera de Sanaüja i que passa pel nord del castell de Lloberola.

Els principals nuclis de població del terme són els pobles de Biosca, cap de municipi, i Lloberola.

Als terrenys guixencs i margosos de vora el Llobregós o de la seva conca, a la part més meridional del terme, hi ha conreus de secà amb predomini dels cereals, sobretot ordi, blat i colza; fins fa pocs anys encara hi havia vinya i olivera. L'agricultura de Biosca es complementa amb la ramaderia, especialment el bestiar porcí, l'aviram i l'oví.

Pel que fa a la història, el lloc de Biosca és documentat l'any 1031. En la documentació del segle XII apareix el llinatge dels Biosca que probablement degueren tenir la castlania del castell.


Ajuntament de Biosca
Camí nou, 5
25752 Biosca
Tel i fax: 973 473 241
ajuntament@biosca.ddl.net
http://biosca.ddl.net