al contingut a la navegació Informació de contacte

“COSINT AL SOL”. El traç de les dones a Tarroja. Ruta en femení

Cosint al sol, "El traç de les dones a Tarroja" ens permet recular en la història d’aquesta població i, per extensió, en la de la Segarra, a través de la visita a diferents espais on s’explica el paper de les dones en el món rural.

Tradicionalment, es considera que el lloc de la dona és la casa i la seva feina és tenir cura de la família, mentre que l’home és el responsable de satisfer les necessitats materials d’aquesta i és  el cap de casa. És a dir, a  l’home se’l vincula al món laboral i a la dona a les activitats reproductives i de suport al marit.

La imatge cultural de la dona com a mestressa de casa, esposa, mare i transmissora dels valors religiosos i de la cultura tradicional no s’acabava d’ajustar realment a la situació de moltes dones pageses de classes populars. A les tasques pròpies de la llar com cuinar, fer la bugada, pastar pa…, s’ha d’afegir la cura dels  animals domèstics, de l’hort, anar a buscar aigua a la font, fer conserves amb els productes de l’hort, elaborar embotits amb la carn de la matança del porc, fer sabó, etc. Aquestes tasques són la mostra de què  la dona pagesa disposava d’uns coneixements aprofundits que podríem qualificar d’artesanals i que disposava d’uns espais que li eren propis.

La proposta de la ruta turística fa un recorregut per espais eminentment femenins com el safareig o la font. I d’altres, com les cases senyorials o l’església que no li són particulars, però en els que hi té un rol molt marcat, determinat per la condició de dona.

El nom, Cosint al sol, està extret d’un llibre de contes Josep Coma, autor de Tarroja, en el que relata la vida quotidiana segarrenca durant la primera meitat del segle XX.

Amb la col·laboració de:

baixa.png