al contingut a la navegació Informació de contacte

Torre d'Ivorra

La primera notícia documental en què apareix el nom d’Ivorra data del 1301, dins del domini dels comtes d’Urgell.

La primera notícia documental en què apareix el nom d’Ivorra data del 1301, dins del domini dels comtes d’Urgell.


Del primitiu castell medieval, només se’n conserva la torre mestra de planta circular, d’uns 20 m d’alçada, situada en el punt més alt de la població, coneguda popularment com la torre del Moro.

La torre va servir de presó municipal, a la qual s’accedia per una porta de 4m d’alçada en el mateix lloc que la porta original, mostra de la primitiva funció defensiva de la torre.

Sota la plaça Major, es conserva l’antiga cisterna del castell (s. XIII), actualment restaurada i accessible.

El nucli d’Ivorra encara conserva la trama urbana medieval, amb la torre presidint el cim i les cases agrupades en forma circular per la part occidental.