al contingut a la navegació Informació de contacte

Castell de Mejanell

De l’antic castell del segle XI només se’n conserva la torre de defensa

De l’antic castell del segle XI només se’n conserva la torre de defensa circular, d’uns 13 m d’alçada, a la qual en època moderna es va adossar una casa.

Aquesta era la torre mestra d’un petit castell defensiu, com demostra el fet que la porta d’accés se situa a 7 m del sòl per dificultar-ne l’accés.

La restauració de tota l’edificació (tant la masia com la torre) ha respectat al màxim les característiques originals i s’ha adaptat als actuals usos d’allotjament rural.

No es té gaire informació sobre aquest castell, ja que Mejanell és un diminutiu de Meià, i als documents de vegades és confús saber quan es parla de Castellmeià o de Mejanell. No és fins al 1280 que apareix per primera vegada documentat amb el nom de Meianell.