al contingut a la navegació Informació de contacte

L'espai

La diversitat, bellesa i singularitat d´aquest territori i el seu poblament vegetal és científicament indiscutible.

La necessitat d'actuar eficaçment per tal de protegir el medi natural i evitar que es produeixin greus desequilibris, va portar el govern català a desenvolupar la Llei 12/1985, amb la finalitat de protegir, conservar i gestionar els espais naturals de Catalunya. En el marc d'aquesta llei es va crear el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) amb l'objectiu de delimitar un conjunt d'espais naturals suficientment representatius de la riquesa paisatgística i de la diversitat biològica dels sistemes naturals del nostre país. El Pla d'Espais d'Interès Natural va ser aprovat l'any 1992.

Un dels espais acollits en l'àmbit territorial del PEIN és el designat amb el nom de Vall del riu Llobregós, a la Segarra, amb una superfície total de 1.190 ha. Inclou part dels municipis de Biosca, Massoteres i Sanaüja. Aquest espai comprèn una de les zones guixenques més característiques i millor conservades de la Depressió Central Catalana. 

Al mateix temps, aquest espai forma part d'una unitat major de protecció, anomenada Valls del Sió - Llobregós que s'inclou dins de la xarxa europea d'espais Natura 2000.

La diversitat, bellesa i singularitat d'aquest territori i el seu poblament vegetal és científicament indiscutible.