al contingut a la navegació Informació de contacte

La formació geològica

Per comprendre l’evolució que ha portat a l’aparició d’aquest conjunt de turons guixencs cal tenir en compte el procés de formació de la Depressió Central Catalana al llarg de les eres geològiques.

Per comprendre l’evolució que ha portat a l’aparició d’aquest conjunt de turons guixencs, que s’estenen vora el riu Llobregós i que anomenem guixeres o gesses, cal tenir en compte el procés de formació de la Depressió Central Catalana al llarg de les eres geològiques.

Al llarg de les eres geològiques s’han anat formant sediment en capes de conglomerats, gresos, calcaries i argiles. Els sediments de les capes inferiors, formats per sals i guixos, suporten en profunditat fortes pressions, i en aquestes condicions esdevenen materials molt plàstics i deformables. Amb aquesta inestabilitat desplacen i trenquen les roques dels estrats superiors que els recobrien, esventrant el territori per arribar a aflorar a la superfície, formant guixeres o gesses.