al contingut a la navegació Informació de contacte

EIN del Llobregós

Aquest espai comprèn una de les zones guixenques més característiques i millor conservades de la Depressió Central Catalana.

L'espai

La diversitat, bellesa i singularitat d´aquest territori i el seu poblament vegetal és científicament indiscutible.

La formació geològica

Per comprendre l’evolució que ha portat a l’aparició d’aquest conjunt de turons guixencs cal tenir en compte el procés de formació de la Depressió Central Catalana al llarg de les eres geològiques.

Vegetació

L'austeritat ambiental contrasta amb la riquesa i diversitat de la seva flora amb plantes endèmiques estrictament protegides.

Fauna

En aquest espai hi trobem gran varietat de mamífers, rèptils, aus i aus aquàtiques.