al contingut a la navegació Informació de contacte

Montoliu de Segarra

Sant Pere de l'Ametlla i la Mare de Déu del Coll de la Guàrdia-lada són les dues esglésies romàniques més destacables del municipi.

Sant Pere de l'Ametlla

L'església de Sant Pere de l'Ametlla és situada al nucli urbà. Consta per primera vegada en les relacions de parròquies del bisbat de Vic dels segles XI i XII, amb el nom d'Amenla.

L'edifici és datable al segle XII, tot i que reformat al segle XV a causa dels desperfectes ocasionats pels terratrèmols del 1427. Consta d'una nau, coberta amb volta de canó apuntada, capçada a llevant per un absis semicircular. La porta s'obre a la façana W, és d'arc de mig punt adovellat amb una arquivolta sostinguda per columnes i capitells. L'absis és coronat per un fris de mènsules ornades amb boles que suporten una cornisa motllurada sota el ràfec. L'única obertura de l'absis és una finestra d'arc de mig punt.

L'església és coronada per un campanar de torre.

Curiositat
El 1272, Guerau de Jorba féu donació del seu cos a la comanda de l'Hospital de Cervera i establí, entre altres disposicions, que l'ordre mantingués un capellà que digués missa diària per la seva ànima a l'església de l'Ametlla.

Mare de Déu del Coll de la Guàrdia-lada

La capella de la Mare de Déu del Coll és situada al costat del castell al cim d’un turó on s’arrecera el poble de la Guàrdia-lada i fa les funcions de capella del cementiri. Per la seva acurada factura sembla correspondre a una construcció de la fi del segle XI, o inicis del XII, plenament fidel a la tradició constructiva durant el segle XI a la Segarra.

És un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular i capçada a llevant per un absis semicircular. Al mur sud s’obre una porta amb arc de mig punt.

Al centre de l’absis hi ha una finestra de doble esqueixada i a la façana de ponent una de cruciforme. La capella és coronada per un campanar de cadireta d’un sol ull.