al contingut a la navegació Informació de contacte

Les Oluges

L'església de Santa Fe té una curiosa absidiola al mur de migdia

Sant Pere de Santa Fe

El lloc de Santa Fe és esmentat des del 1025, formà part del comtat de Berga i degué ser conquerit als sarraïns la primera meitat del segle XI. De la seva església es té molt poca informació, se sap que ja en un inici l’església estava sota l’advocació de Santa Fe la qual cosa pot indicar un origen antiquíssim d’aquesta parròquia. 

L’església és un notable edifici d’una sola nau, cobert amb volta de canó i capçada a llevant amb un absis de planta semicircular. L’església ha estat modificada i engrandida en èpoques posteriors. El campanar és de torre de quatre obertures i d’època tardana.

L’absis té dues finestres. Al mur de migjorn sobresurt exteriorment una absidiola amb finestra d’arc de mig punt.

L’aparell de l’església és propi de les construccions del segle XII.