al contingut a la navegació Informació de contacte

Estaràs

Cadascun dels nuclis urbans del municipi conserva la seva església, quasi totes romàniques, les més destacables però, són la de Sant Jordi d'Alta-riba i Santa Maria de Gàver.

Sant Jordi d'Alta-riba

L'església d'Alta-riba degué començar a ser construïda a finals del segle XI, ja que l'aparell utilitzat en els murs de carreuons irregulars col·locats en filades desordenades correspon a aquella època. El 1183 encara s'estava construint.

L'església és d'una sola nau coberta amb volta de canó. L'absis està paredat i queda separat de la nau, creant un espai que ara serveix de sagristia. Les parets laterals de la nau van ser buidades en època moderna formant dos altars a cada costat.

Curiositat:
L'església d'Alta-riba és una de les poques esglésies romàniques catalanes que tenen a Sant Jordi com a patró.

Santa Maria de Gàver

La parròquia de Gàver s’esmenta en les primitives relacions de parròquies del bisbat de Vic dels segles XI i XII amb el nom de Gaver o Gavar. L’antiga parròquia de Santa Maria de Gàver consta d’un edifici format per dues naus bessones, cobertes amb volta de canó apuntada i comunicades per una gran arcada. La nau sud és més llarga que la nau nord. Les parts més antigues de l’església s’inscriuen perfectament en les formulacions de l’arquitectura llombarda del segle XI.

A la façana sud hom troba la porta d’entrada d’arc de mig punt adovellat, una finestra geminada amb columna i capitell trapezial. El campanar és de cadireta de dos ulls.

Aquesta església va perdre el seu caràcter parroquial i va restar desafectada en bastir-se, el 1971, un nou edifici dedicat també a Santa Maria a peu de carretera.