al contingut a la navegació Informació de contacte

Torre de Vilalta

Sembla que el castell de Vilalta va ser bastit a mitjan segle XI, quan es va poblar la zona.

Es tenen poques referències d’aquest castell del què en resta la torre, però tot fa pensar que devia ser bastit a mitjan segle XI, quan es va poblar tota aquesta zona.

L’any 1078, Adelaida, filla dels vescomtes de Cardona, llegà una sèrie de castells, entre els quals hi figura Vilalta, als seus fills i al seu marit Guillem Mir. Aquest terme estava vinculat a la Tallada

La torre de Vilalta ha estat restaurada recentment.