al contingut a la navegació Informació de contacte

Torre de l'Ametlla de Segarra

El castell de l’Ametlla va tenir un paper estratègic rellevant durant la guerra contra Joan II.

Aquest castell es va incorporar durant el segle XIII als dominis de l'ordre de l'Hospital. Els seus orígens, però, es remunten al segle XI, quan els comtes de Barcelona organitzaven aquest sector extrem del comtat de Manresa-Osona. L'alt domini de l'ordre de l’Hospital sobre el castell de l'Ametlla es prolongà fins a l'abolició de les senyories al segle XIX.

La torre del castell és l'única part conservada de la fortalesa, és de planta circular. Es conserven els dos pisos superiors. Té una alçada de 13 metres. La primitiva porta d'entrada és a 7 metres del terra exterior, al nivell del pis principal.

Aquesta fortificació degué ser feta cap a mitjan segle XI. En època moderna fou aprofitada com a habitatge cosa que va provocar algunes reformes.

La torre de l’Ametlla ha estat restaurada recentment.