al contingut a la navegació Informació de contacte

Castell de Granyena de Segarra

La donació del castell de Granyena va ser la primera donació d'un compte de Barcelona a l'ordre del Temple.

La primera notícia del castell de Granyena de Segarra és de l'any 1054, en què el comte Ramon Berenguer i la seva esposa Almodis concediren el puig d'Agramunt, actual Gramuntell, a una sèrie de famílies per tal de què el repoblessin. En dit document consta que el puig formava part del terme del castell de Granyena.

El 1130-31 Ramon Berenguer III donà el castell als templers. Aquesta circumstància determinà la creació de la comanda templera de Granyena. Al començament del segle XIV, amb la desaparició de l'ordre del Temple, la comanda de Granyena fou absorbida per l'orde de l’Hospital, que mantingué el domini del lloc fins al segle XIX.

La donació del castell de Granyena fou la primera donació d'un comte de Barcelona a aquesta ordre.