al contingut a la navegació Informació de contacte

Estaràs

L'originalitat dels retaules de Santa Magdalena de Vergós Guerrejat és que no són escultòrics sinó pintats a la paret fent l'efecte il·lusori, molt propi del barroc, de trobar-nos davant d'un espai tridimensional.

Pintures de l´església parroquial de Santa Maria Magdalena de Vergós Guerrejat

L’església de Vergós Guerrejat fou inaugurada l’any 1720 i és d’estil barroc però amb influències classicistes. A l’interior de l’església es troben dos magnífics retaules marcats també per aquest barroquisme classicista.

L’originalitat d’aquests dos retaules, situats a l’altar major i a la primera capella que trobem a mà dreta entrant a l’interior del temple, és que no són escultòrics sinó pintats a la paret fent l’efecte il·lusori, molt propi del barroc, de trobar-nos davant un espai tridimensional.

A l’altar hi trobem un retaule central de quatre cossos, dedicat a Maria Magdalena, que és la patrona de la parròquia. En aquest retaule central destaca la pintura de la Immaculada Concepció.

La primera capella que trobem a mà dreta un cop entrem a l’església és la capella del Roser, amb un retaule pintat dedicat a aquesta Verge, la qual fou objecte de gran devoció a Catalunya a partir dels segles XVI i XVII; moltes esglésies tenien confraries de la Verge del Roser, entre elles Vergós Guerrejat.