al contingut a la navegació Informació de contacte

Parc Arqueològic de Iesso

La vila de Guissona està impregnada de vestigis romans, testimoni de l'antiga ciutat de Iesso que va ser fundada cap a l’any 116 aC.

El Parc Arqueològic

La vila de Guissona està impregnada de vestigis romans, testimoni de l'antiga ciutat de Iesso que va ser fundada cap a l'any 116 aC. L'abundant presència d'aigua i la facilitat per a l'explotació agrària de les terres van afavorir-ne l'assentament. Durant més de set segles es va desenvolupar una important activitat constructiva i comercial.

Els treballs d'arqueologia han possibilitat la recuperació d'alguns espais. Les excavacions deixen al descobert tota la infraestructura d'un poble que actualment es pot visitar.
Museu de Guissona
C. del Tint, 2
25210 Guissona
Tel. 973 551 414

Muralla i torre de defensa

La ciutat de Iesso ocupava una gran superfície urbana d’entre 15 i 18 ha. que era protegida per una muralla. Les excavacions de l'any 2000 trobaren la torre de defensa que protegia l'entrada a la ciutat.

Porta nord i carrer principal

Es desconeix la porta que donava accés al carrer principal. L’urbanisme s’estructura a partir de dos eixos viaris principals: el cardus maximus (nord-sud) i el decumanus maximus (est-oest), a partir dels quals neix tot l’entramat de carrers.

Casa del s. I aC

Es poden veure les diferents fases constructives des de l’any 100 aC fins al s. VI dC.

Restes dels segles V i VI dC al cardo maximus

En aquest punt el carrer tenia 14m d’amplada i uns 500m de llargada. Entre els s V - VI dC va ser ocupat per una instal·lació agroindustrial destinada a produir vi. Això va comportar la destrucció de la casa del s I aC i l’ocupació de la totalitat del carrer d’una manera ven curiosa.

Casa senyorial dels segles I i II dC

La gran estructuració urbanística que hi va haver al s I aC va destruir moltes de les cases existents per fer-ne de noves. Situats en aquest punt trobem un habitatge d’uns 90 m de la qual podem veure’m l’organització a partir d’un pati central.